Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2014

Oleksandra1995

Najgorszy czas w życiu to czas przeszły niedokonany.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacatherineee catherineee
Oleksandra1995
- Zakochała się w tobie na śmierć i życie. Rzecz dziewczyńska, rzecz ludzka. A ty? Nie kochałeś jej przecie, boś się zakochał, ale w innej - a dlaczegóż ją całował?
- Tak mi się podobało. Rzecz chłopczyńska całować piękne dziewczęta.
— “Przedwiośnie”
Oleksandra1995
Oleksandra1995
I trzymaj mnie za rękę, gdy śpię.
— Marcelina ft. Piotr Rogucki - Karmelove
Oleksandra1995
myślami przytulałam Cię tysiące razy
— albo i miliony
Oleksandra1995
Szepnij mi w sercu, powiedz, że jesteś.
— Jonathan Carrol
Oleksandra1995
well, never mind
we are ugly but we have the music
— Leonard Cohen
Oleksandra1995
Przypomniał sobie zdanie, że ludzie się kochają tak długo, jak długo chcą się całować w usta.
— Grażyna Plebanek
Oleksandra1995
Oleksandra1995
By zobaczyć Twój uśmiech
w drugą stronę kręcę światem
— Paluch
Reposted fromsummerkiss summerkiss viafinch finch
Oleksandra1995
7538 fe44
"Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności."

~ Jonathan Carroll 'Skradziony kościół'
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viafinch finch
Oleksandra1995
ty jeszcze nie wiesz, że na ciebie patrzę kiedy zasypiasz
gdy nie mogę zasnąć
ty jeszcze nie wiesz, że przez ciebie przecież
papierosami dziury wypalam w pościeli

nie wiesz, nie chcesz
ale wyjedziesz ze mną
— Świetlicki
3152 b2dd
Reposted fromtheolicious theolicious viafinch finch
Oleksandra1995
4995 9f2b
Reposted fromKazeKashi KazeKashi viafinch finch
Oleksandra1995
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
Oleksandra1995
Przyjedź, poprzytulamy się i porozmawiamy o sensie życia.
— chyba powiem nieśmiało..
Reposted fromfickleheart fickleheart viafinch finch
Oleksandra1995
8258 4b84
Reposted fromAllinOrNothing AllinOrNothing viafinch finch
Oleksandra1995
1558 4e14
Reposted fromladies-warriors ladies-warriors viafinch finch
Oleksandra1995
Oleksandra1995
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl